หน้าเว็บ

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ เเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ของส่วนราชการ,กลุ่มองค์กร,เอกชน,ศาสนา, และเพื่อความบันเทิง

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อนุสรณ์สถานตำนานบ้านวังหงส์


คำขวัญตำบลวังหงส์


     ตระกูลหงส์เป็นตำนาน             สองวิหารเป็นสง่า

        พระธาตุดอยโตนคนศรัทธา        
 ชาวประชาสามัคคี